รายงานสถานการณ์น้ำ

ประจำวันที่    

 ระดับน้ำสถานีโทรมาตร

ระดับเตือนภัย ระดับวิกฤติ
0.000.00

 สภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำ เวลา 06.00 น.

วันที่ อ่างเก็บน้ำ ความจุ
ของอ่าง
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ใช้งาน
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ ณ วันนี้
ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) น้ำใช้งาน
(ล้าน ลบ.ม.)
ไหลลงอ่าง
(ลบ.ม./วินาที)
ระบาย
(ลบ.ม./วินาที)
ไม่พบข้อมูล

 สภาพน้ำของเขื่อน/ฝาย เวลา 06.00 น.

สถานที่ ระดับน้ำ (ม.รทก.) หมายเหตุ
เหนือ ท้าย ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วินาที
ระบาย ผ่าน
ไม่พบข้อมูล

 ปริมาณน้ำฝนที่สถานีวัดนำฝนกรมชลประทาน วัดได้ดังนี้ (มม.)

โครงการฯอุทัยธานี ทัพคล้าย วังร่มเกล้า ห้วยขุนแก้ว โครงการฯ จุด CT.5A จุด CT.7 รวม
รหัส 69240 รหัส 69230 รหัส 69220 รหัส 69210 ทับเสลา ปางมะค่า คลองโพ มม.
0 0 0 0 0 0 0 0

 ปริมาณน้ำฝนตามสถานีวัดน้ำฝนอำเภอต่างๆ วัดได้ดังนี้ (มม.)

อ.เมือง อ.ทัพทัน อ.หนองขาหย่าง อ.หนองฉาง อ.ลานสัก อ.บ้านไร่ อ.สว่างอารมณ์ อ.ห้วยคต
0 0 0 0 0 0 0 0