รายงานสถานการณ์อุณหภูมิ

ประจำวันที่    

 อุณหภูมิสูง/ต่ำรายวัน

อำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอบ้านไร่
อุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ
ไม่พบข้อมูล
หมายเหตุ: หน่วยเป็นองศาเซลเซียส (°C)