การบรรยายแนวทางการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดอุทัยธานี

dsc_0334_small.jpg dsc_0338_small.jpg dsc_0341_small.jpg dsc_0342_small.jpg
dsc_0350_small.jpg dsc_0351_small.jpg dsc_0355_small.jpg dsc_0358_small.jpg
dsc_0359_small.jpg dsc_0363_small.jpg dsc_0365_small.jpg dsc_0366_small.jpg
dsc_0371_small.jpg dsc_0374_small.jpg dsc_0375_small.jpg dsc_0378_small.jpg
dsc_0381_small.jpg dsc_0383_small.jpg dsc_0385_small.jpg photo_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator