ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารระดับจังหวัดประจำเดือนตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดงาน จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุทัยธานี โดยร่วมสนับสนุน โครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพ ถึงสมุทรปราการ 2562 เพื่อสร้างจิตสำนึกและรณรงค์ให้คนไทย เลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง 
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<  
เดือน / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. /