เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รับคณะของพันเอก กฤษณ์ สุนสะธรรม หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยม ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบความคืบหน้าและปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมอู่ไทธานี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg
photo4_small.jpg photo5_small.jpg photo6_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator