เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา10.00น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองการขอใช้ที่ดินราชพัสดุเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator