ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารระดับจังหวัดประจำเดือนมิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 - 17.45 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) พร้อมคณะในการลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ (ครม.สัญจร) พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2 โดยนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ที่บริเวณโครงการจัดที่ดินทำกิน ให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ติดตาม ความก้าวหน้าโครงการฯ โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด อุทัยธานี นำส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมสภาตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมโคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรในพื้นที่ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว ต้นไม้ใหญ่ หรือต้นผึ่งยักษ์ หรือชาวบ้านเรียกกันว่าต้นเชียง โดยมี ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับ
วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. ที่โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม "School for Brighter Future ปันน้ำใจเพื่ออนาคตที่สดใสของน้อง" ร่วมกับธนาคารซิตี้แบงค์
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีมอบหมายให้ นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำส่วนราชการและประชาชนชาว จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมโครงการกองทัพบกช่วยเหลือเกษตรกร
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่อำเภอบ้านไร่ติดตามการจัดเตรียมสถานที่ ตอนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในการลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ (ครม.สัญจร) 
วันที่ 7 มิถุนายน 2561เวลา 09.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริม การใช้ประโยชน์จากการพัฒนาชนบทแก่ภาคีพัฒนา ระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้โอวาทและแนะนำแนวทางการปฏิบัติราชการ ให้แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
เดือน / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. /