วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณอนุสาวรีย์ สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก บนยอดเขาสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก สมเด็จพระชนกาธิบดี พระปฐมราชวงศ์จักรี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และจังหวัดอุทัยธานี

photo_small.jpg photo2_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg
photo7_small.jpg photo8_small.jpg photo9_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator