สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทร 0-5651-1897-0-5651-1783 สป.17953-17992

กลุ่มงานวิชาการผังเมือง

กลุ่มงานวิชาการโยธา

ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 


โครงสร้างองค์กร

แผนงาน/โครงการ

ภาพข่าวกิจกรรมโครงการอบรม

  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้บริการประชาชน
สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างฯ โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้  
 1.สอบถามด้วยตนเอง/โทรศัพท์
   
ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการชั้นที่1 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทร /โทรสาร0-5651-1783
 2. ผ่านทางหน้าเว็บไซด์
  
www.uthaithani.go.th/dpt.un/webs/home.htm

พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการตามมาตรา 9 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุทัยธานี

แบบบ้านเพื่อประชาชน กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

แบบบ้านลอยน้ำ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

แบบบ้านสานฝัน

ขั้นตอนการขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงที่ใช้บังคับ

ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงาน

 

แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างรายเดือน
ในตำแหน่งคนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(29/
09/60)
 


 

 

 

 

 

 

 

LMS : เศรษฐกิจพอเพียง

 

Google
search WWW search DPT.GO.TH

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี  

 Webmaster  jukkit.j@dpt.mail.go.th       (จักรกฤษณ์ จิตตานันท์ นายช่างโยธาชำนาญงาน)
 
                                                

ปรับปรุงเมื่อ 18/05/2561 10:53 +0700
 myspace web counter
web counter code