Graphic Map


จุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด
ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
สถานที่มงคลของจังหวัด
(1) ศาลหลักเมืองจังหวัด
(2) วัดพิชัยปุรณาราม
(3) วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม (พระอารามหลวง)
(4) วัดสังกัสรัตนคีรี (หลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมืองประจำจังหวัด)
(5) วัดอมฤตวารี
(6) วัดจันทาราม (วัดท่าซุง : หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
จุดพัก
จุดพักที่ 1 : วัดสังกัสรัตนคีรี
จุดพักที่ 2 : วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

Google Map