วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
เวลา 15.00 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (Bike for Dad) และนำส่วนราชการ ประชาชน ร่วมซ้อมปั่นจักรยานเพื่อทดสอบเส้นทาง 29 กิโลเมตร โดยมีข้าราชการ และประชาชนร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน
อ่านต่อ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
เวลา 14.00 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายวิศิษฐ คูรัตนเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม แนวทางการปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบประการชุมวิดิทัศน์ทางไกล(Video Conference System) ที่ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ทั้งนี้เพื่อให้การจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว เป็นไปอย่างสมพระเกียรติด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆในส่วนกลาง
อ่านต่อ
วันรับลงทะเบียนปั่นเพื่อพ่อ "BIKE FOR DAD"
ภาพบรรยากาศการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD จังหวัดอุทัยธานี ณ จุดรับลงทะเบียนศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2558
อ่านต่อ