ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-04-13

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ประธานพิธีทำบุญตักบาตร (อาหารคาว - หวาน) และพิธีไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมืองฯ จ.อน. ทม.อน. (ฐาปนีย์ 093-1536154)
13:30 น. ประธานพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 และรับการรดน้ำขอพร จากประชาชนที่มาร่วมงาน บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมืองฯ จ.อน. ทม.อน. (ฐาปนีย์ 093-1536154)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (อาหารคาว - หวาน) และพิธีไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมืองฯ จ.อน. ทม.อน. (ฐาปนีย์ 093-1536154)
13:30 น. ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (ร่วมรับการรดน้ำขอพรจากประชาชนทั่วไป) บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมืองฯ จ.อน. เทศบาลเมืองอุทัยธานี (กศ 056-512005)

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (อาหารคาว - หวาน) และพิธีไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง บริเวณวงเวียนวิทยุ อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (ร่วมรับการรดน้ำขอพรจากประชาชนที่มาร่วมงาน ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมืองฯ จ.อน. เทศบาลเมืองอุทัยธานี การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
07:30 น. ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหาร (อาหารคาว-หวาน) แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 และพิธีไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมือง จ.อน. เทศบาลเมืองอุทัยธานี (กองการศึกษา) โทร.056-512005
13:30 น. ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมือง จ.อน. เทศบาลเมืองอุทัยธานี (กองการศึกษา) โทร.056-512005

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (อาหารคาว - หวาน) และพิธีไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมืองฯ จ.อน. ทม.อน. (ฐาปนีย์ 093-1536154)
13:30 น. ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 และรับการรดน้ำขอพร จากประชาชนที่มาร่วมงาน บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมืองฯ จ.อน. ทม.อน. (ฐาปนีย์ 093-1536154)