ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-04-01

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
19:15 น. ประธานพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. (ศิริวัฒน์ 081-3240663) การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 50 วัน แห่งการมรณภาพ มหาวิหาร 100 ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา 12 ไร่) วัดจันทาราม (ท่าซุง) วัดจันทาราม 056-502502 การแต่งกาย : ชุดขาวปฏิบัติธรรม หรือชุดดำไว้ทุกข์
18:45 น. ร่วมพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. (ศิริวัฒน์ 081-3240663 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
18:45 น. ร่วมพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
18:45 น. ร่วมพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 บริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. (056-571390) การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
18:45 น. ร่วมพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย