ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-03-01

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ศาลาการเปรียญ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พระพุทธศาสนา จ.อน. (ผอ.สุทธิชัย 081-5774401) การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย โทนขาว ขาวนวล
17:30 น. ประธานพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน. (หน.พจน์ 089-9618763) การแต่งกาย : ชุดขาวปฏิบัติธรรม

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เวรข้าราชการชั้่นผู้ใหญ่
07:30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ศาลาการเปรียญ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนง.พระพุทธศาสนา จ.อน. การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย โทนขาว ขาวนวล

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ศาลาการเปรียญ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พระพุทธศาสนา จ.อน. (ผอ.สุทธิชัย 081-5774401) การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย โทนขาว ขาวนวล
17:30 น. ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน. (หน.พจน์ 089-9618763) การแต่งกาย : ชุดขาวปฏิบัติธรรม

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ศาลาการเปรียญ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พระพุทธศาสนา จ.อน. (ผอ.สุทธิชัย 081-5774401) การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย โทนขาว ขาวนวล
17:30 น. ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน. (หน.พจน์ 089-9618763) การแต่งกาย : ชุดขาวปฏิบัติธรรม