ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-02-28

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. (056-510626) ผวจ.อน.มอบหมาย
15:00 น. ประธานพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP/SMEs และสินค้าเด่น จ.อุทัยธานี ศูนย์การค้า เจ. เจ. มอลล์ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 กทม สนง.พาณิชย์ อน. ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
16:00 น. ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ วัดทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สนง.พระพุทธศาสนา จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย การแต่งกายชุดสุภาพ/ผ้าไทย (โทนสีขาวหรือขาวนวล)

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.จังหวัดอุทัยธานี โทร.056-510626
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุม สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี (เบญจพร 095-6422727)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี