ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-02-14

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 -   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานพิธีเปิดงาน "เทศกาลสตรอเบอรี่ ครั้งที่ 1" เขตพัฒนาราษฎรพื้นที่สูงแม่ดีน้อย ม.4 ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ทปค.อ.บ้านไร่ โทร.056-539108 ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดอุทัยธานี (กพยจ.) ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุม สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สนง.ยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี โทร.056-571336
20:00 น. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม นายสุข ช้างโต วัดสุวรรณรัตนาราม (วัดหัวทะเล) ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานความมั่นคง) โทร.056-513155

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี