ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-02-06

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 -   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาหนองขุมทรัพย์ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.จ.อน. (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ) โทร.086-571390 ต่อ 17923 ตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 3198/2560 ลว.5 ก.ย.60

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
17:00 น. ร่วมต้อนรับคณะของผู้บัญชาการทหารบก ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ต อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ กองทัพภาคที่ 3 (พ.ท.กฤษณะ 081-3182556)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี