ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-01-22

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:45 น. ร่วมการสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี สนจ.อน. (ผอ.ภัทรีพันธุ์ 085-4842663) ลงทะเบียนเวลา 07.30 - 08.45 น., การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:45 น. ร่วมการสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สนจ.อน. (หน.ภัทรีพันธุ์ 085-4842663) ลงทะเบียนเวลา 07.30 - 08.45 น., การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
13:00 น. ประธานพิธีเปิดการประชุมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอและตำบล ณ ห้องประชุม รพ.หนองฉาง (ปภ. 056-510626) ณ ห้องประชุม รพ.หนองฉาง สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 0-5651-0626 ผวจ.มอบหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี