ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-01-01

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมกล่าวอวยพรวันขึ้นปีใหม่ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมืองฯ จ.อน. เทศบาลเมืองอุทัยธานี (ออย 093-1536154) การแต่งกาย : ผ้าไทย

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ประธานคณะกรรมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 อ.เมือง และ อ.หนองขาหย่าง ปภ. คำสั่ง อน. ที่ 4678/2560 ลว. 19 ธ.ค. 2560
07:30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมืองฯ จ.อน. เทศบาลเมืองอุทัยธานี * การแต่งกาย : ผ้าไทย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมืองฯ จ.อน. เทศบาลเมืองอุทัยธานี (กองการศึกษา 056-512005) การแต่งกาย : ผ้าไทย / ชุดสุภาพ

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมืองฯ จ.อน. เทศบาลเมืองอุทัยธานี (กองการศึกษา) โทร.056-512005 การแต่งกาย : ผ้าไทย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
00:00 น. เวรข้าราชการผู้ใหญ่

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี