ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-12-31

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
22:30 น. ประธานในพิธีโครงการสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 จ.อน. วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน. (หน.พจน์ 089-9618763) การแต่งกาย : ชุดสีขาวปฏิบัติธรรม หรือ ชุดสุภาพ
23:00 น. กล่าวอวยพรส่งท้ายปีเก่า และร่วมนับถอยหลังต้อนรับปีใหม่ วงเวียนหอนาฬิกา อ.เมืองฯ จ.อน. เทศบาลเมืองอุทัยธานี (ออย 093-1536154) การแต่งกาย : ผ้าไทย

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
23:00 น. ร่วมส่งท้ายปีเก่า และร่วมนับถอยหลังต้อนรับปีใหม่ วงเวียนหอนาฬิกา อ.เมืองฯ จ.อน. เทศบาลเมืองอุทัยธานี * การแต่งกาย : ผ้าไทย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
23:00 น. ร่วมงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 วงเวียนหอนาฬิกา อ.เมืองฯ จ.อน. เทศบาลเมืองอุทัยธานี (กองการศึกษา 056-512005) การแต่งกาย : ผ้าไทย / ชุดสุภาพ

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
22:30 น. ร่วมพิธีโครงการสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 จ.อน. วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน. (หน.พจน์ 089-9618763) การแต่งกาย : ชุดสีขาวปฏิบัติธรรม หรือ ชุดสุภาพ
23:00 น. ร่วมงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี (กองการศึกษา) โทร.056-512005

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี