ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-12-02

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
10:45 น. ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลควายไทย ครั้งที่ 7 สนามประกวดสัตว์แยกอุทัย - วัดสิงห์ จังหวัดอุทัยธานี สนง.ปศุสัตว์ จ.อน. (สุบิน 081-9923499)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี