ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-11-26

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกัน ปรามปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ภายใต้หัวข้อ "ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์" บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด อ.บ้านไร่ จ.อน. สนง.พมจ.อน. (ธารีนี 081-7070094)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากวัดสังกัตรัตนคีรี ไปยัง วัดอมฤตวารี วัดสังกัตรัตนคีรี อ.เมือง คุณสมนึก (กก. วัด) 0987508486
09:15 น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย วัดอมฤตวารี คุณสมนึก (กก. วัด) 0987508486

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ " เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" เนื่องในวันหลอดเลือดสมองโลก จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2561 ลานสุพรรณิการ์ หน้า ศลก.จ.อน. สนง.สสจ.อน. (056-511565 ต่อ 302) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี