ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-11-25

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
16:20 น. ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ "อุทัยฯ ในอภิรมย์" หนังสือเล่าเรื่องเมืองอุทัยฯ ที่ใครๆ หลงรัก บริเวณลานสะแกกรัง ริมแม่น้ำสะแกกรัง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี ททท. (ผอ.ภฤศ พุทธนบ 056-514651-2) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2560 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อ.เมืองฯ จ.อน. สพป.เขต 1 (056-511203) การแต่งกาย : ชุดลูกเสือ ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี