ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-04-01

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 -   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
20:15 น. ร่วมพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและงานกาชาด จ.อน.ประจำปี 2560 เวทีแสดงแสง สี เสียง สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน.(ศิริวัฒน์ 081-3240663) การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย ไว้ทุกข์

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี