ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2016-11-02

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. มอบนโยบายให้กับข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้องประชุม สนง.เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์ จ.อน. (นุภาษ 081-3753996)
10:00 น. ร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ศาลาการเปรียญ วัดอุโปสถาราม อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน (หน.พจน์ 089-9618763), บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (สุวรรณ์ 084-8993300)
15:00 น. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระอุโบสถ วัดอุโปสถาราม อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน (หน.พจน์ 089-9618763), บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (สุวรรณ์ 084-8993300)
15:00 น. ประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศาลาการเปรียญ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พระพุทธศาสนา จ.อน. (ผอ. สุทธิชัย 081-5774401) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ศาลาการเปรียญ วัดอุโปสถาราม อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน (หน.พจน์ 089-9618763), บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (สุวรรณ์ 084-8993300
15:00 น. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระอุโบสถ วัดอุโปสถาราม อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน (หน.พจน์ 089-9618763), บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (สุวรรณ์ 084-8993300)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี