วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.​

เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับโลหิตจำนวน 46 ยูนิต คิดเป็น​ปริมาณ 18,200 ซีซี ได้รับดวงตาจำนวน 5 ราย อวัยวะ จำนวน 1 ราย และร่างกาย จำนวน 1 ราย

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg
photo4_small.jpg photo5_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator