เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อม นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ ภรรยา และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

_1488179896079_small.jpg _1488179895942_small.jpg _1488179895901_small.jpg _1488179895810_small.jpg
_1488179895708_small.jpg _1488179895641_small.jpg _1488179895441_small.jpg