เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น.นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายศรัทธา คชพลายุกต์ ปลัดจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี กิ่งกาชาดอำเภอหนองฉางและกิ่งกาชาดอำเภอห้วยคต ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2560 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

_1487808520825_small.jpg _1487808520751_small.jpg _1487808520670_small.jpg _1487808520559_small.jpg _1487808520408_small.jpg