วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่มอบสิ่งของ และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ยากไร้ 1 ราย นางบุญช่วย เอี่ยมลออ บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 3 บ้านวังหิน ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข "บวร" โดย นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานมอบสิ่งของ ให้แก่ผู้ยากไร้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg photo5_small.jpg
photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg photo9_small.jpg photo10_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator