วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.​

เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ ได้รับโลหิตจำนวน 131 ยูนิต คิดเป็น​ปริมาณ 52,400 ซีซี ได้รับดวงตาจำนวน 18 ราย อวัยวะ จำนวน 17 ราย

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg
photo9_small.jpg photo10_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator