วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.​

เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ สมาคมพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ได้รับโลหิตจำนวน 39 ยูนิต คิดเป็น​ปริมาณ 15,600 ซีซี ได้รับดวงตาจำนวน 4 ราย อวัยวะ จำนวน 4 ราย

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator