ข่าวสารผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
อุทัยธานี พร้อมด้วย รองนายกฯ ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการ และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี กิ่งกาชาดอำเภอห้วยคต ร่วมมอบเงิน และสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อัคคีภัย ณ อำเภอห้วยคตฯ
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตฯ
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 กำหนดเปิดตู้รับริจาคเงินเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
และนับเงินบริจาค ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน
โดยครั้งนี้เป็นการเปิดรับเงินจาคตู้บริจาค ครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยง
อาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการ
และที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
ร่วมมอบเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
อัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี กิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองฉาง

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เลขานุการเหล่ากาชาด พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยพิบัติอัคคีภัย
ณ บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง
จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการ
และคณะที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ออกตรวจวัดแว่นสายตาให้กับประชาชน อ.เมือง และเทศบาลเมืองอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการ
คณะที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการ
และคณะที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่
เยี่ยมบ้านให้การช่วยเหลือผู้ดูแลคนพิการขอพระราชทาน
เครื่องช่วยฟัง
ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการ
และคณะที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ออกตรวจวัดแว่นสายตาให้กับประชาชน ในพื้นที่
อำเภอสว่างอารมณ์ และอำเภอทัพทัน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด "หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด" ณ ห้องประชุมโรงเรียน
ห้วยคตพิทยาคม อำเภอห้วยคต
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ อำเภอเมืองอุทัยธานี 
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
อุทัยธาน และคณะ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
อุทัยธานีกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน

จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเป็น
อย่างดี ทำให้การจัดงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการและที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมออกหน่วยบริการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ อำเภอทัพทัน 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
ลงพื้นที่มอบสิ่งของ และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ยากไร้ ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่มอบรถจักรยานให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเขาดาวเรือง อำเภอสว่างอารมณ์
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ

อ่านต่อ...

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและ
กิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ
ทั่วประเทศ

การจัดหน่วยรับบริจาคโลหิต

กรกฎาคม