ข่าวสารผู้บริหาร

 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น.
ร่วมพิธีถวายสักการะ และถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น.
ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น.
ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2560
ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

อ่านต่อ...