ข่าวสารผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดหนองขุนชาติ 

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะ  ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

อ่านต่อ...

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและ
กิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ
ทั่วประเทศ

การจัดหน่วยรับบริจาคโลหิต

พฤษภาคม