ข่าวสารผู้บริหาร

มื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการ ออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน"จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ อบต.วังหิน อ.บ้านไร่
มื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่มอบสิ่งของและ และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการ
มอบเงินทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาทุกข์
ความเดือดร้อนของครอบครัวละ 2,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค จำนวน 30 ราย

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัด
อุทัยธานี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัด
อุทัยธานี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ สมาคมพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัด
อุทัยธานี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบเกียรติบัตรของสภา
กาชาดไทย ยกย่องคุณความดีของผู้บริจาคดวงตา อวัยวะและจัดพวงหรีดเคารพศพ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุ
อายุเกิน 100 ปีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม
พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ...

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและ
กิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ
ทั่วประเทศ

การจัดหน่วยรับบริจาคโลหิต

กรกฎาคม