การดำเนินงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ออกจังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ วัดตานาค อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี (7 รูปภาพ)

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่